Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

İçişlerine bağlı olan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman Erbaş alımı yapacağını duyurdu. Kamu ilanına ait bilgilendirme kılavuzu yayınlayan Sahil Güvenlik komutanlığı Erbaşlık için başvuracak adaylara kılavuzun tamamını okumalarını tavsiye ediyor. Peki Uzman Erbaş olabilmek için gereken şartlar neler? Erbaş alımı nasıl gerçekleşecek? Kimler Uzman Erbaş Personeli olabilir? Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

Uzman olmak isteyen bir çok genç neredeyse her gün Kamu ilanlarını takip etmekte. İçişlerinden çıkacak işe alım kararlarını takip eden bir çok gence müjde verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı duyuruda 175 Uzman Erbaş alımı yapılacağı bildirildi. Bir çok birime alım yapılacak ilanda bir çok detay gözümüze çarpıyor. Peki Hangi branşlara ne kadar Uzman Erbaş alınacak? Detaylar aşağıda…

Motorcu Uzman Erbaş alımı için 60 kişilik kontenjan ayrıldı. Görev yapılacak birlikler Yüzer olacak. Yüzme Testine tabii tutulacaklar. Gereken şartlar ise;

Meslek liselerinin Gemi, Makine bölümlerinden mezun olmuş olmak Askerlik hizmetini yapmış yada yapıyor olmak Ve/Veya Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Bot, Gemi gibi branşlarında yapmış, yapıyor olmak.

Elektrikçi Uzman Erbaş Alımı için Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Yüzer unsurlarında Gemi, Bot gibi Elektrik ihtisası ile yapmış yada yapıyor olmaları gerekmektedir. Elektrik Branşı için ayrılan kontenjan 15 Kişidir.

Topçu Uzman Erbaş Alımı Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Topçu sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. Top.u Branşı için 40 kişilik kontenjan açılmıştır.

Serdümen Uzman Erbaş Alımı Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Serdümen sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. Serdümen Branşı için kontenjan 30 kişidir.

Kurbağa adam Uzman Erbaş Alımı, Askerlik hizmetini Kurbağaadam/Dalgıç sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak. Kontenjan 40 kişidir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Gerekli Şartlar

 • Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme
 • Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.

Uzman Erbaş Alımı Genel Başvuru Şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 • Ez az Lise Mezunu olmak
 • 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
 • Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir)
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)
 • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir)
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak
 • Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.)
 • Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak)
 • En az 164 cm. boyunda olmak

Uzman Erbaş Alımı için Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular E-devlet üzerinden yapılacak olup verdiğimiz linkte tıklayarak E-devlet sistemine giriş yaparak ön başvurunuzu yapabileceksiniz. Başvurular; 03 Mart 2020 saat 14:00’de başlayıp, 13 Mart 2020 saat 11:00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

Başvurular, 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

(Visited 38 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.